Nieuws

Wij zoeken jobstudenten!

Wij zoeken enthousiaste jobstudenten voor de zomervakantie én voor weekendwerk tijdens het schooljaar

Wij zullen 25 enthousiaste jobstudenten tewerkstellen in het gemeentebetuur en het OCMW van Nevele tijdens de zomervakantie van 2016. Ook tijdens het schooljaar zoeken wij gemotiveerde krachten die tijdens het weekend een centje willen bijverdienen.

Wie, waar, wat, wanneer en HOE? Lees het allemaal op onze vacaturepagina of neem contact op met onze personeelsdienst

 

 

Groen licht voor oprichting van een Zorgbedrijf Meetjesland

De OCMW-raden en gemeenteraden van Evergem, Maldegem en Nevele hebben groen licht gegeven voor de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland. Deze vorm van intergemeentelijke samenwerking is een primeur in Vlaanderen.

 

Het Zorgbedrijf Meetjesland wordt een publieke OCMW-vereniging die zal instaan voor de exploitatie en het beheer van 5 woonzorgcentra en 168 assistentiewoningen en voor de thuiszorgdiensten van deze besturen.

 

Eind 2014 werd in de OCMW-raden van Evergem, Maldegem en Nevele beslist dat de oprichting van een gezamenlijk openbaar zorgbedrijf verder onderzocht mocht worden. Door samen te gaan in één groep wil men meer schaalgrootte en –voordelen creëren, efficiëntiewinsten nastreven en meer nadruk leggen op de “zorg”. Op die manier willen deze OCMW’s de tekorten van de woonzorgcentra aanpakken, tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen en de toekomst van een kwaliteitsvolle, openbare zorg verankeren.

 

De drie betrokken OCMW’s startten daarop besprekingen op om de haalbaarheid te onderzoeken van zo een zorgbedrijf. In eerste instantie zouden dus vijf woonzorgcentra met in totaal 425 bedden en 12 plaatsen kortverblijf in het zorgbedrijf ondergebracht worden en 168 assistentiewoningen. Ook de andere (thuis)zorgdiensten worden in het zorgbedrijf geïntegreerd.

 

De afgelopen maanden werd een intensief onderzoeks- en onderhandelingstraject afgelegd waarbij, naast de secretarissen, ook de directies van de woonzorgcentra, de voorzitters en burgemeesters en de meerderheidspartijen werden betrokken.

 

Basisnota

De onderhandelingen resulteerden in een basisnota om te komen tot een principiële beslissing over de oprichting van een Zorgbedrijf Meetjesland, een lijvig document. Daarin wordt beschreven hoe de betrokken besturen het zorgbedrijf zien op vlak van organisatie, structuur, doelstellingen, dienstverlening, financieel beleid, personeelsinvulling, rechtspositieregeling, verhouding zorgbedrijf en OCMW ...

 

Formele beslissing in januari en februari 2016

In een volgende stap werden de plannen die momenteel voorliggen en die gedragen worden door de meerderheidspartijen van Maldegem, Evergem en Nevele, voorgesteld aan de respectievelijke besturen. In de zittingen van de OCMW-raad en gemeenteraad van januari en februari volgde de formele beslissing of het Zorgbedrijf Meetjesland al dan niet kan opgericht worden. De drie betrokken besturen (Evergem, Maldegem en Nevele) hebben een positieve beslissing genomen. De verdere uitwerking van het zorgbedrijf kan van start gaan.

 

Op 1 december start de sneeuwtelefoon

Wat is de sneeuwtelefoon?

De sneeuwtelefoon is een nieuwe dienstverlening van het Sociaal Huis. Een vrijwilliger maakt het voetpad en het toegangspad tot jouw woonplaats sneeuwvrij. Ben je als zorgbehoevend persoon zelf niet in staat om sneeuw te ruimen, dan kan je op elke werkdag een beroep doen op de sneeuwtelefoon. (niet tijdens het weekend of op feestdagen). We starten vanaf 1 december 2015. 

Voor wie?

Je bent inwoner van Nevele. Je bent zorgbehoevend waardoor je zelf geen sneeuw kan ruimen en je kan ook geen beroep doen op een inwonend gezinslid.

Hoe werkt de sneeuwtelefoon?

 • je schrijft je op voorhand in (telefonisch of schriftelijk)
 • wij noteren je naam, adres en het aantal meters dat sneeuwvrij moet worden gemaakt
 • je bezorgt ons een bewijs dat jouw zorgbehoefte aantoont. Volgende bewijsstukken komen in aanmerking:
  • geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je tenminste 9 punten hebt voor de vermindering van de zelfredzaamheid
  • of houder zijn van een geldige parkeerkaart afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
 • wij keuren de aanvraag goed wanneer je voldoet aan de voorwaarden 
 • wij sturen bij sneeuwval automatisch een vrijwilliger (tenzij je annuleert voor 9u) 

Hoeveel kost dit?

Je betaalt 2 euro per begonnen kwartier, materiaal en strooizout zijn in deze prijs inbegrepen. De betaling gebeurt via facturatie per kwartaal.

 

Nog vragen of wil je meer info?

Heb je nog vragen? Of wil jij je nog als vrijwilliger opgeven? Neem dan contact op met Dominiek Bil.

 

Sociaal Huis zoekt vrijwilligers voor de sneeuwtelefoon

Wij zoeken doorwinterde vrijwilligers voor onze sneeuwtelefoon!

Wat is de sneeuwtelefoon?

Deze winter start het sociaal huis met een sneeuwtelefoon. Bij sneeuw moet iedereen een veilige doorgang op de stoep voor zijn eigen huis garanderen. Maar niet iedereen is in staat om dit zelf te doen. Hulpbehoevende personen kunnen naar onze ‘sneeuwtelefoon’ bellen en hulp inroepen van een vrijwilliger.

Wat moet je doen als vrijwilliger?

Als vrijwilliger word je door ons opgebeld om naar het huis van de beller te gaan. Daar ruim je de sneeuw waarvoor je het nodige materiaal (borstel, schop, zout) zal krijgen. Je krijgt een kilometervergoeding voor de verplaatsingen die je met de auto maakt.

Ben jij kandidaat?

Is dit iets voor jou? Of heb je nog bijkomende vragen? Neem dan voor 31 oktober 2015 contact op met Dominiek Bil.

 

Nevele stopt met roken! Jij ook?

Logo Gezond+, de gemeente en het OCMW van Nevele slaan de handen in elkaar en organiseren een rookstopcursus voor alle inwoners van Nevele.

Erkend tabakoloog Luc Paelman geeft op 8 oktober wordt in de cafetaria van het woonzorgcentrum Ter Leenen (Graaf van Hoornestraat 26 in Nevele) een infosessie waarbij hij zijn aanpak uitlegt. Hiervoor moet je niet inschrijven en is iedereen welkom. Na de infosessie krijgen de geïnteresseerden de mogelijkheid zich in te schrijven voor de volledige begeleiding in 8 rookstopsessies.

Jouw deelname wordt grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds, waardoor de effectieve deelnameprijs slechts 35 euro bedraagt. Doe je al een beroep op onze sociale dienst? Vraag dan na bij Stephanie De Ruyck of jij niet in aanmerking komt voor een gratis deelname.

 

Dag van de architectuur: WZC Ter Leenen doet ook mee!

Op zondag 11 oktober 2015 vindt de zevende editie van de Dag van de Architectuur plaats. Heel wat spraakmakende gebouwen in Vlaanderen en Brussel gooien op die dag hun deuren open voor publiek. En wij ook!

Wil je op die dag ons WZC Ter Leenen komen bezoeken? Er worden 2 rondleidingen voorzien door architectenbureau 51N4E, om 14u en om 15u30.

De toegang is gratis, er wordt wel gevraagd om vooraf te reserveren, want het aantal personen per rondleiding is beperkt tot 20.

Klik hier voor extra info en reservaties.

 

Premie voor personen met een beperking

Het OCMW Nevele geeft ook in 2015 een premie van 130 euro aan personen met een beperking die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt een geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat je minstens 12 punten hebt

 • je bent in Nevele gedomicilieerd op 31 december 2015

 • je hebt jouw aanvraag voor 31 december 2015, 12u ingediend.

Personen met een beperking waarvan het OCMW al een geldig attest bezit, hoeven niets meer te doen, zij krijgen de premie automatisch.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op Lize Weytens.