Nieuws

Verwarmingstoelage 2015

De verwarmingstoelage wordt opnieuw toegekend! Alle informatie vindt u hier!.

Dien uw aanvraag in bij Stephanie De Ruyck binnen de 60 dagen na levering en krijg een toelage tot maximaal 210 euro.

Mantelzorgpremie 2015 (zorgjaar 2014)

U bent mantelzorger wanneer u om niet-professionele reden, maar door een (familie)band zorg verleent aan zieken of ouderen.

Het OCMW wil de mantelzorgers verder aanmoedigen door opnieuw een mantelzorgpremie toe te kennen. We sommen de voorwaarden op:

 • De mantelzorger
  • woont samen met een zorgbehoevende van minstens 21 jaar
  • is gedomicilieerd en woont effectief in de gemeente Nevele
  • voldoet aan de inkomensgrens
 • De zorgbehoevende
  • scoort op de BEL-school minstens 30 punten en maximum 34 punten OF heeft een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit een score va 12 tot 14 punten blijkt
  • heeft geen recht op de zorgverzekering

Op het aanvraagformulier vindt u meer informatie. Dien uw aanvraag in bij Lize Weytens voor 1 april 2015.